วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบ PAT 2 2 ครั้งล่าสุดมาแล้วค้าบ


นักเรียชั้นม.6 ที่เข้าอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแพทย์ชนบทของม.ธรรมศาสตร์
ดาวน์โหลดข้อสอบ PAT2 ในเนื้อหาชีววิทยาเพื่อใช้ประกอบการอบรมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างครับ

PAT 2 ครั้งที่ 1/2552 เนื้อหาชีววิทยา print เฉพาะหน้า 2 - 21
PAT 2 ครั้งที่ 2/2552 เนื้อหาชีววิทยา print เฉพาะหน้า 2 - 19

ไฟล์ความรู้ต่างๆ

1.Cell
2.Transpotation
3. Homeostasis
4. Cell Division
5. Reproduction
7. Genetics
9. Ecosystem
10. Taxonomy
12. Photosynthesis
13. Plant Structure
14. Plant Transportation
15. Plant Reproduction
16. Circulation
17. Locomotion
18. Gas Exchange
19. Digestion
20. Nervous system
21. Hormone
22. Cellular Respiration
23. Exam
24. โปรแกรมเปิด Animation

ใครดาวน์โหลดไม่ได้ติดต่อ sun_psmt@hotmail.com

หรือใครต้องการข้อสอบ GAT หรือ PAT อื่นๆ ก็บอกกันได้นะค้าบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น